คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันที่  ๑  กันยายน ๒๕๖๕  ณ ห้องประชุมรวมใจ  ๑ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ประธานกรรมการ ประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๑ มอบหมายให้  นายนรงณ์  เห็นหลอด  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ และคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะช่วิต  ประจำปี ๒๕๖๕    เพื่อรับรองผลการคัดเลือก ฯ