ติดตามโครงการอาหารกลางวัน

วันที่  ๒  กันยายน ๒๕๖๕  นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นายนรงณ์  เห็นหลอด  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบ การดำเนินงานเงินดอกผลกองทุน เพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามแผนปฏิบัติการฯ พร้อมด้วย นางลัคนา มั่นธรณ์ รก.ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และ นางศิรินทิพย์ นึกได้ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ณ. รร.ชุมชนหนองย่างชิ้น , รร.บ้านสร้างเม็ก อ.เรณูนคร  รร.บ้านพิมานท่า และ รร.บ้านตับเต่าโนนจันทร์  อ.นาแก จ.นครพนม