พิธีมอบชุดลูกเสือ เนตรนารี ให้กับนักเรียน

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนเรณูวิทยาคาร ประธานโดย นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พิธีมอบชุดลูกเสือ เนตรนารี ให้กับนักเรียน ตามนโยบายปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายนรงณ์  เห็นหลอด  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ , ผู้บริหารสถานศึกษา , ครู และนักเรียน ร่วมในพิธี