การบริหารกรอบอัตรากำลัง

วันที่  ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นางสาวสถาพร แก้วเคน รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วย นางสาวจิรประภา พิมพงษ์ ประชุมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารกรอบอัตรากำลัง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค ( ๒ ) ณ ห้องประชุมหินหมากเป้ง สพป.หนองคาย เขต ๑