ประชุมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจฯ

วันที่  ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ ห้องประชุมรวมใจ ๑ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นายนิกุล มณีรัตน์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ  ประธานการประชุมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้ระบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) ผ่านระบบการประชุม ZOOM โดยมีคณะผู้อำนวยการสถานศึกษาจำนวน ๗ โรงเรียน ศึกษานิเทศก์ และกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุม