ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมิน ITA Online

วันที่  ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๑ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑  มอบหมายให้ นายนิกุล มณีรัตน์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมิน ITA Online ของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕