ต้อนรับคณะ สพป.ขอนแก่น เขต ๕

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๑ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑  มอบหมายให้ นายนิกุล มณีรัตน์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ต้อนรับคณะ สพป.ขอนแก่น เขต ๕ โครงการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาองค์กรในทุกรูปแบบ ด้วยความยินดียิ่ง