ประเมินผลการพัฒนางาน

 วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑  มอบหมายให้กลุ่มนิเทศก์  นำโดย นายวิทวินทร์  ประทังคติ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป. สพป.นครพนม เขต ๑  ลงพื้นที่เพื่อการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางานการประเมิน PA ตำแหน่งครู       และนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก  แพรวมพลัง ๕  ขั้นตอน  ( Co ๕ steps ) ณ. รร.บ้านฝั่งแดงฯ (พระเทพวรมุณีอุปถัมพ์)  อ.ธาตุพนม  จ. นครพนม