ประชุมมหกรรมนวัตกรรมยกระดับคุณภาพวิชาการ

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานในพิธีเปิดการประชุมมหกรรมนวัตกรรมยกระดับคุณภาพวิชาการ ปี ๒๕๖๕ เป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการจัดกิจกรรม กลุ่มเครือข่ายโพนทองหนองย่าง นางาม อ.เรณูนคร