ประเมินผลการปฏิบัติงาน

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑  มอบหมายให้ นายนรงณ์  เห็นหลอด  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑  ประธานการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาในเครือข่ายวังยางพัฒนา  จ.นครพนม ณ โรงเรียนบ้านหนองบึง พร้อมด้วย นายสมประสงค์ แก้วระดี   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษสพป.นครพนม เขต ๑