ประเมินประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ ดร. นฤมล  สุภาทอง รอง ผอ. สพป. สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานการประชุมเพื่อประเมินประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษาประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมกับตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการจัดการเรียนการสอน เครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาด   ณ. รร.บ้านนาหนาด   และ  รร.บ้านน้ำก่ำ (ล้ำประชาอุปถัมภ์) อ.ธาตุพนม  จ. นครพนม พร้อมด้วย นายวิทวินทร์   ประทังคติ และนางอารยา  ภาระวงค์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  สพป.นครพนม เขต ๑