รายงานตัว/ผอ.สพป.อุบลฯเขต ๓

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๒ นายนรงณ์  เห็นหลอด  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รายงานตัวเข้าร่วมการประชุมเพื่อขอรับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเลือกเขตพื้นที่ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบการประชุม ZOOM ประธานโดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน