การแข่งขันทักษะทางวิชาการ

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑  ประธานพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร ณ โรงเรียนบ้านสร้างแห่ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม