การแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบ

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑  ประธานพิธีเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นโครงการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นให้กลับมาสู่ระบบการศึกษา สพป.นครพนม เขต ๑ พร้อมด้วย ดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ นางอมรรัตน์ สุทธิสาร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและคณะ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านกุรุคุ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม