เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑  มอบหมายให้ ดร. นฤมล  สุภาทอง   รอง ผอ .สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เครือข่ายฝั่งแดง-น้ำก่ำ ณ รร.บ้านน้ำก่ำฯ (ล้ำประชาอุปถัมภ์)