พิธีมุฑิตาจิต

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานพิธีมุฑิตาจิตข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาอำเภอปลาปาก ณ หอประชุมโรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง อ.ปลาปาก จ.นครพนม