ประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานการประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ  นางสาวรษิกา  วัฒนมาลี  ผอ.โรงเรียนบ้านหนองยาว จ.นครพนม