พิธีมุฑิตาจิตฯ

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานพิธีมุฑิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอนาแก พร้อมด้วย ดร.ทรงศักดิ์ กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ จ.นครพนม