แสดงความยินดี

วันที่ 5  ตุลาคม  2565  นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  พร้อมด้วย ดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 นำคณะเจ้าหน้าที่ สพป.นครพนม เขต 1 และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับ นายนรงณ์  เห็นหลอด รับตำแหน่ง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 และศึกษาดูงาน ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 3  อ.พิบูลมังสาหาร จ.อบุลราชธานี