ประเมินการเตรียมความพร้อมอย่างเข้ม

เมื่อที่ 5 ตุลาคม 2565  นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ . สพป.นครพนม เขต 1 ได้มอบหมายให้กลุ่มนิเทศ  โดย ศน. วิทวินทร์ ประทังคติ   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  สพป.นครพนม เขต 1   ออกนิเทศและลงพื้นที่เพื่อประเมินการเตรียมความพร้อมอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย  จำนวน 5 ราย  ณ  ร.ร.บ้านทู้ (สามัคคีวิทยา), ร.ร. บ้านนาคำ และ ร.ร.บ้านห้วบึงทุงฯ   อ.ธาตุพนม   จ. นครพนม