ลงพื้นที่สำรวจตรวจความเรียบร้อย  เตรียมการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน สำนักงานลูกเสือจังหวัดนครพนม

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายอภิชัย  ทำมาน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 (หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครพนม) พร้อมด้วย ดร.ทรงศักดิ์ กวานปรัชชา รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 และนางอมรรัตน์ สุทธิสาร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมคณะ ลงพื้นที่สำรวจตรวจความเรียบร้อย  เตรียมการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน สำนักงานลูกเสือจังหวัดนครพนม (ค่ายลูกเสือบ้านฝั่งแดง) และนายชาญศิลป์ ส่งเสริม ผอ.โรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) และคณะผู้บริหารในสังกัด สพป.นครพนม เขต 1 ร่วมลงดูพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย  ณ บ้านฝั่งแดง ตำบลฝั่งแดง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม