สพป.นครพนม เขต 1 สอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายอนุสรณ์ แสนเคน ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) เป็นประธานสนามสอบโรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) โดยได้ประชุมคณะกรรมการกำกับห้องสอบ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน เพื่อจักสลากและซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่กำกับห้องสอบ และเวลา 12.00 น. ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อจับสลากและซักซ้อมความเข้าใจในการสัมภาษณ์ ในการนี้ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 และนายทรงศักดิ์ กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ร่วมให้กำลังใจคณะกรรมการในสนามสอบและผู้เข้าสอบ และผอ.สพป.นครพนม เขต 1 เน้นย้ำให้คณะกรรมการทุกท่าน ปฏิบัติงานด้วยความซื่อตรง เน้นความโปร่งใส บริสุทธิ์ยุติธรรมแก่ผู้เข้าสอบทุกคน ณ สนามสอบโรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม