ประธานคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน  โดย