ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น ,ปฏิบัติธรรมและรับฟังพระธรรมเทศนา เนื่องในงานบุญกฐินสามัคคีวัดส้างพระอินทร์ ประจำปี 2565

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 19.00 น. ณ ศาลาการเปรียญหลังใหญ่ วัดส้างพระอินทร์ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วย ดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 คณะศึกษานิเทศก์/เจ้าหน้าที่ สพป.นครพนม เขต 1 / คณะผู้บริหารสถานศึกษา /คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น ,ปฏิบัติธรรมและรับฟังพระธรรมเทศนาจาก พระครูอินทสังวรญาณ (หลวงตาเชื้อ สันตุสสะโก) เนื่องในงานบุญกฐินสามัคคีวัดส้างพระอินทร์ ประจำปี 2565 โดยมี สพป.นครพนม เขต 1 เป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีในครั้งนี้