ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น ,ปฏิบัติธรรมและรับฟังพระธรรมเทศนา เนื่องในงานบุญกฐินสามัคคีวัดส้างพระอินทร์ ประจำปี 2565