ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี  2565 

วันที่ 8 พฤศจิกายน  2565 เวลา 10.30 น. นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  ได้มอบหมายให้ นางอมรรัตน์ สุทธิสาร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี  2565  โควตาของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม โดยมี นายชัยยุทธ เพ็ชรวงษ์ รักษาการศึกษาธิการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการพิจารณา ณ ห้องประชุมโขงวารี  สนง.ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม