ทอดถวายกฐินสามัคคี วัดส้างพระอินทร์

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ วัดส้างพระอินทร์ นายอภิชัย ทำมาน           ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วย ดร.ทรงศักดิ์ กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ,ดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 คณะศึกษานิเทศก์/เจ้าหน้าที่ สพป.นครพนม เขต 1 / คณะผู้บริหารสถานศึกษา /คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารและทอดถวายกฐินสามัคคี เนื่องในงานบุญกฐินสามัคคีวัดส้างพระอินทร์ ประจำปี 2565 โดยมี สพป.นครพนม เขต 1 เป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีในครั้งนี้ ทั้งนี้ได้ยอดกฐินเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 1,121,299.- บาท