ประชุมโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมพิจารณาคุณสมบัติ ค้นหาและคัดกรองนักเรียนผู้รับทุน

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  มอบหมายให้  นางปฏิมาพร  ศิริสวัสดิ์ รก.ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และนางนิตยา นพเสาร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.นครพนม เขต 1 เข้าร่วมประชุมโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมพิจารณาคุณสมบัติ ค้นหาและคัดกรองนักเรียนผู้รับทุน ณ โรงเรียนบ้านหนองกุดแคน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม