ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ. 2566-2570)และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.  นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  เป็นประธานประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ. 2566-2570)และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี ดร.ทรงศักดิ์  กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ,ดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1, นางสาวภัทรมาศ ภะวะศิริกุล รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1, ผอ.กล่ม,ผอ.หน่วย ,เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน และคณะกรรมการจัดทำแผนฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน