ลงตรวจเยี่ยมทำความเข้าใจในการบริหารจัดการของโรงเรียน และให้กำลังใจ แก่ผู้บริหารโรงเรียน และครู โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก