ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของฯเพื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2566

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น.  นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ(หมวดฝีมือ)และพนักงานราชการ เพื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2566 ครั้ง 1/2565  โดยมี ดร.ทรงศักดิ์   กวานปรัชชา  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 , นางสาวสถาพร แก้วเคน ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล, เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย