ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการพัฒนา “โรงเรียนต้นแบบ” ภายใต้โครงการพัฒนานครพนมโมเดล

วันที่  17 พฤศจิกายน  2565  นายอภิชัย  ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางอมรรัตน์  สุทธิสาร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  นายสุริวิจักษณ์  พลีจันทร์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางวารี  สุริยนต์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  โดยมีโรงเรียนบ้านกุรุคุ  นายโกแมน  คัดทะจันทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียน  และนายยุทธศิลป์ จ้องสาระ ครูชำนาญการพิเศษ  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการพัฒนา “โรงเรียนต้นแบบ” ภายใต้โครงการพัฒนานครพนมโมเดลเพื่อเยาวชนนอกระบบการศึกษา    ณ  โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว  อำเภอเมือง   จังหวัดนครพนม