พุธเช้าข่าว สพฐ.

เมื่อวันที่  23 พฤศจิกายน  2565 เวลา 08.00 น. ที่ห้องประชุมร่วมใจ 1 นายอภิชัย ทำมาน     ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วย ดร.ทรงศักดิ์ กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1, ดร.นฤมล  สุภาทอง  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 , นางสาวภัทรมาศ  ภะวะศิริกุล  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ,ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย ศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 40/2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติในการบริหารจัดการศึกษา  ในการนี้ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ได้ให้การสนับสนุน ด.ช.อรรณวิชญ์ จันทศ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนครพนม ที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2565  ในครั้งนี้