ลงพื้นที่ดูความพร้อมการจัดการเรียนการสอนช่วงเปิดภาคเรียนของโรงเรียนคุณภาพประถมศึกษา ณ โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล