เข้าร่วมพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับ รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ โครงการเพิ่มสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะในศตวรรษที่ 21

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายอภิชัย ทำทาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวภัทรมาศ ภะวะศิริกุล พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับ รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ โครงการเพิ่มสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนในเขตจังหวัดชายแดนภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)