ออกติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565  นายอภิชัย ทำทาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้  นางสาวภัทรมาศ ภะวะศิริกุล พร้อมคณะ ได้ออกติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร) เครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร ตามโครงการโรงเรียน Hunsa และให้กำลังใจคณะผู้บริหารในเครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร คณะครูของโรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)