ออกตรวจความเรียบร้อยสถานที่ในการเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70   

วันที่ 1 ธันวาคม 2565   นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  มอบหมายให้ ดร.นฤมล  สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ออกตรวจความเรียบร้อย ตลอดจนให้กำลังใจคณะครูและผู้บริหารในการจัดเตรียมสถานที่ในการเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70   ณ    โรงเรียนธารน้ำใจ