ออกตรวจความเรียบร้อย สถานที่ในการเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70   ณ    โรงเรียนธารน้ำใจ