28 พ.ย. 65 ประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดพระธาตุพนม พนมวิทยาคาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย ๔ ที่/๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)