พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 5 ธันวาคม 2565  นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ได้มอบหมายให้นางสาวภัทรมาศ    ภะวะศิริกุล รอง ผอ.สพป.นพ 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ร่วมพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร(พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม) โดยมีนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธาน