ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะทำงาน​ เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง​

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 09.45 น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ประธานกรรมการและผู้ตรวจราชการกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 11 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะทำงาน​ เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง​ สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระยะที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงเรียนมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร