ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะทำงาน​ เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง​