ลงพื้นที่ตรวจสอบคุรุภัณฑ์(สนามเด็กเล่น) 

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565  นายอภิชัย ทำมาน ผอ. สพป. นครพนม  เขต 1    ได้มอบหมายให้  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  โดยนางรุ่งอรุณ  สมนึก นักวิชาการพัสดุชำนาญการ , นางจิตรา  ดวงปรีชา  ผอ.รร. บ้านโชคอำนวย, นายพงษ์นรินทร์  อินทร์พรหม  ผอ.รร. บ้านดงป่ายูง,  นายกิติรัตน์  เบ้าลี  ผอฺ.รรฺ. บ้านดอนกลาง   ลงพื้นที่ตรวจสอบคุรุภัณฑ์(สนามเด็กเล่น)  ณ  รร.บ้านดอนกลาง,  รร.บ้านโชคอำนวย, รร.บ้านมหาชัย, รร.ชุมชนหนองฮีสามัคคี,   รร.บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร, รร.บ้านดงป่ายูง, รร.บ้านนาคอกควาย  รร. บ้านกล้าย และ รร. บ้านสุขเกษม