การประชุมทางไกลเพื่อชี้แจงมาตรการและมอบนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในการเล่นการพนันฟุตบอลในสถานศึกษา

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมรวมใจ 1  นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ. สพป.นครพนม เขต 1 ,นางสาวภัทรมาศ ภะวะศิริกุล รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  พร้อมด้วย ผบก.ภ.จว.นครพนม ผอ.กลุ่ม/ผอ.หน่วย เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ เข้าร่วมการประชุมทางไกลเพื่อชี้แจงมาตรการและมอบนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในการเล่นการพนันฟุตบอลในสถานศึกษา ผ่านระบบ Zoom Meeting