ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ  สมเด็จประประเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี หรมหลวงราชสารณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา