การประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสงค์ขอย้ายตามประกาศตำแหน่งว่าง(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 9  ธันวาคม  2565 เวลา  10.30 น.   ณ  ห้องประชุมรวมใจ 1  นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้  ดร.ทรงศักดิ์  กวานปรัชชา  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสงค์ขอย้ายตามประกาศตำแหน่งว่าง(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2/2565