ตรวจเยี่ยมดูโรงยิมที่สร้างเสร็จแล้วและอาคารเรียนที่กำลังก่อสร้างพร้อมทั้งให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

วันที่ 16 ธันวาคม 2565  เวลา 08.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ตรวจเยี่ยมดูโรงยิมที่สร้างเสร็จแล้วและอาคารเรียนที่กำลังก่อสร้างพร้อมทั้งให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคคลากรทางการศึกษา นักเรียน  ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่2/2565 ณ โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล อำเภอธาตุพนม และ เวลา​ 10.00 น. ดูสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม