ตรวจเยี่ยมดูโรงยิมที่สร้างเสร็จแล้วและอาคารเรียนที่กำลังก่อสร้างพร้อมทั้งให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคคลากรทางการศึกษา นักเรียน