ยินดีต้อนรับวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

วันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๖๕ เวลา​ ๑๓.๓๐​ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๑ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี ในโอกาสที่นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณาจารย์และบุคลากร วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย เข้าศึกษาดูงานเสริมสร้างภาวะผู้นำ ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๕๐ ท่าน ด้วยความยินดียิ่ง