รับมอบ  สมุด ดินสอ และไม้บรรทัด ให้แก่โรงเรียนที่รับคัดเลือก จากมูลนิธิป่อเต็กตึ้งร่วมกับสมาคมพ่อค้า จังหวัดนครพนม